Склањам се међу слова.

Будућност није гостољубива

ових дана.

Склањам се међу слова,

са прегрштима минулих тренутака

под крилима.

Да грејем ја њих,

и они мене.

Склањам се међу слова.

Долази јесен са својом

отменом, лепом

и, наизглед, безразложном тугом.

Advertisements